Sjekkliste for tur og fjellridning

Det bor en liten drøm i mange av oss om å ri i det norske høyfjellet. Krysse elver, raste i frodige daler og være i pakt med naturen og hesten i dens rette omgivelser. Frihetsfølelsen, hesten og naturen gjør noe med oss i en stresset hverdag.

Rideleir, fjellridning, turridning, villmarksturer, ukesturer – det er mange begreper å holde styr på. Noen har rideleir med tur en eller to dager, andre har ukesturer for nybegynnere og andre har ukesturer for øvede. Noen deler opp gruppen i øvede og uøvede. Noen bruker kun islandshest og andre har forskjellige raser blandet.Noen har følgebil til bagasjen og andre har pakkhester med.

Still deg følgende spørsmål
Det kan virke som litt av en jungel å finne fram i tilbudene. Det som er viktig er at du eller dere som skal reise sammen på en rideferie stiller dere selv følgende spørsmål:

Hva ønsker vi. Ri fra sted til sted eller ligge på en plass. Overnatte i lavvo eller i komfortable hotellsenger. Hvor lange dagsetapper osv. Er det noe spesielt område vi vil ri igjennom for å se.
Hvilke ferdigheter har vi. Det må alltid tas hensyn til den som har minst rideerfaring om man skal velge en tur for øvede ryttere eller for mer nybegynnere.
Hva slags hester ønsker vi å ri. Ønsker vi gode islandshester, velskolerte ridehester eller lettridde kaldblodshester. Utdanningsnivået på hester brukt på tur og fjellridning vil normalt være lavere enn på tradisjonelle rideleire.
Ønsker vi å delta på en tur med ungdommer eller bare for voksne eller begge deler.

Når dere har disse svarene kan dere søke blant arrangørene.

250 virksomheter
De som tilbyr tur og fjellridning er en uensartet gruppe der det skiller mye både på kvalitet og pris. Mange har lang fartstid og andre er relativt nystartede etter at det har blitt trangere tider i det tradisjonelle landbruket, samtidig som det har vært mulighet å få støtte til oppstart.

Senter for Bygdeturisme har innhentet ca 250 adresser på virksomheter som driver innen denne bransjen i dag.

Hest og Helse var de første som grep fatt i dette og tilbød kurs for drivere av “hest og turismevirksomhet med hest”. Dette var i 1985. Etter dette har flere folkehøgskoler og landbruksskoler hatt utdanning av personell som skal drive med slik virksomhet på timeplanen. Norsk hestesenter er også i startgropen med et utdanningstilbud.

Noen kvalitetskrav
Det som er viktig for deg som vil på ferie er at du får en positiv og god ferie og at du ønsker å gjøre det samme igjen neste år. Det har vært en del tilfeller av “aldri mer hesteferie på meg” etter en uke på tur.

Det som er viktig er at arrangøren:
–     Leverer det som er lovet gjennom markedsføringen.
–     Har voksne ledere (over 18 år) som har gode kunnskaper i alt fra skoing, hestehantering, kundebehandling og førstehjelp. Og som følger hele turen og er til stede.
–     At hestene har et godt gemytt og er godt forberedt. Det er også viktig at hesteflokken er en etablert homogen gruppe der det ikke er for mye rivalisering.
–     At utstyret som brukes er solid og vedlikeholdt og dimensjonert for oppakning og vekt.
–     At det sosiale er ivaretatt med veiledning underveis, fagprat på kvelden og sosialt samvær.
–     At arrangøren er medlem av reisegarantifondet og har de nødvendige tillatelser fra næringsmiddeltilsyn (ved tilberedning av mat), distriktsveterinær ol.

Endel arrangører har gått sammen og dannet “Hest i turistnæring” som er en bransjeorganisasjon som har satt kvalitetskrav i høysetet. Alle offentlige tillatelser skal være i orden for å bli godkjent, samt at bransjens eget kvalitetssikringsprogram skal følges. Du kan se mer på deres hjemmeside.

Prisene og kvaliteten varierer
Når det gjelder pris på tur og fjellridning så vil de variere fra 3600,- til 7500,- Ofte vil pris og kvalitet henge sammen, og de turene der man skifter overnattingssted vil ofte falle dyrere ut enn der man ligger alle nettene på samme sted.

For å finne en ferie som passer for deg så hør også på andre som har vert på slik ferie om de er fornøyd eller ikke. Det sier ofte mer enn 100 lekre brosjyrer.

Lykke til med ferievalget!